Norske militære og sivile kammerladningsgeværer

av Øyvind Flatnes
KJØP BOKEN HER!

Kammerladningsgevær

HER FÅR DU KJØPT BOKEN I BUTIKK

Disse butikkene har kammerladerboken på lager, 18. november 2021

Støtt gjerne butikkene som har tatt inn Norske sivile og militære kammerladningsgeværer. Det finnes også en rekke nettbokhandlere hvor du får kjøpt boken.

SE HVOR DU FÅR KJØPT BOKEN!


ANMELDELSER OG OMTALER

Les litt om hva anmeldere og lesere skriver, 17. november 2021

Norske sivile og militære kammerladningsgeværer har blant annet fått omtale i medlemsbladene til Norsk Våpenhistorisk Selskap (MTM) og Det Frivillige Skyttervesen (Norsk Skyttertidende). Nå kan du lese utdrag fra noen av anmeldelsene.

LES OMTALER OG ANMELDELSER


LANSERING

Forfatteren forteller om innholdet i boken, 19. april 2021


OM BOKEN

Kort presentasjon av innholdet, 19. april 2021

Norske militære og sivile kammerladningsgeværer beskriver utviklingen av kammerladningsgeværene som ble brukt av Hæren, Marinen, skytterlag og jegere. Samtlige modeller og mange av forsøksmodellene er beskrevet i detalj. Tilbehøret og ammunisjonen er viet egne kapitler. Boken er rikt illustrert med 900 fargebilder i høy kvalitet, historiske bilder og illustrasjoner.

Boken er basert på omfattende arkivstudier samt observasjoner av kammerladningsgeværer hos museer og i private våpensamlinger.

Formatet er 21 x 27 cm og boken er innbundet i stiv perm (hardcover). Boken koster 429 kroner og kan kjøpes her!

Innholdsoversikt

Norske militære og sivile kammerladningsgeværer består av ti deler med til sammen 53 kapitler fordelt på 440 sider (klikk på en deloverskrift under for å åpne kapitteloversikten):

 1. Kampen om Norge
 2. Starten på en norsk militær geværproduksjon
 1. Geværkommisjonen av 27. mai 1837
 2. Geværkommisjonens innledende skyteforsøk
 3. Geværkommisjonens forsøk med egne kammerladningsvåpen
 4. Geværkommisjonens innstilling i januar 1840
 5. Hvem var kammerladningsgeværets egentlige oppfinner?
 1. 18-lødig infanterigevær Modell 1842
 2. 18-lødig infanterigevær Modell 1846
 3. Kritikk og skepsis mot kammerladningsgeværet fra inn- og utland
 4. Forsøk med spisskuler (1847–1849)
 5. Blichs lås, klikningsstopper og avdelingsprøver (1846–1849)
 6. 18-lødig infanterigevær Modell 1849
 7. Den svenske marinens kammerladningsgevær Modell 1851
 8. Forsøk med nye spissprosjektiler og sikter (1852–1855)
 9. 18-lødig infanterigevær Modell 1855 og forandringsmodeller
 10. Forsøk med sabelbajonetter og nedkortede geværer
 11. Kort 18-lødig infanterigevær Modell 1859 og forandringsmodeller
 12. Forsøk med posisjons- og vollgeværer
 13. Kammerladningsgeværenes tilbehør
 14. Den 18-lødige papirammunisjonen
 15. Merking av de 18-lødige geværene
 16. Bruk og vedlikehold av kammerladningsgeværene
 1. Krigsskolegevær Modell 1848
 2. Krigsskolegevær Modell 1848/57
 1. Geværkommisjonen av 1856 og prøver med redusert kaliber
 2. 4-linjers kammerladningsgevær Modell 1860
 1. Den norsk-svenske geværkommisjonen av 1866 og 1867
 2. Forandring av kammerladningsgeværene til metallpatron
 3. 4-linjers Lundsgevær Modell 1867 og 1860/67
 4. Forandring av Hærens 18-lødige geværer til metallpatron
 1. Kavaleriet i Norge på 1800-tallet
 2. Forsøk med 18-lødige og 22-lødige karabiner i kavaleriet
 3. 4-linjers kammerladningskarabin for kavaleriet Modell 1857
 4. 4-linjers kammerladningskarabiner for artilleriet
 5. 4-linjers kavalerikarabin M/1865
 6. Forandring av artilleri- og kavalerikarabinene til Lundskarabiner
 1. Marinens bevæpning etter 1814
 2. Marinens 18-lødige kammerladningsgeværer
 3. Marinens 4-linjers kammerladningsgeværer
 4. Bruk av Marinens kammerladningsgeværer på krigsskip og på land
 5. Forandring av Marinens M/1860 til Remington rolling block
 6. Forandring av Marinens 18-lødige geværer til Lunds- og Landmarksgeværer
 7. Forandring av Marinens 4-linjers Modell 1860 til Landmarks system
 8. Marinegeværenes papir- og kobberhylseammunisjon
 9. Geværavskruingen i 1884 og skader på Landmarksgeværene
 1. Sivile kammerladningsgeværer fra 1844 til 1861
 2. 4-linjers skytterlagsgevær Modell 1860
 3. Skytterlagsgeværene på jakt og i konkurranse
 4. Skytterlagsgeværenes ammunisjon
 5. Skytterlagsgeværer for kobber- og messinghylseammunisjon
 1. Avhending av de 18-lødige kammerladningsgeværene til sivile
 2. Avhending av Lundsgeværene og Lundskarabinene til sivile
 • Sluttnoter
 • Arkivkilder
 • Litteratur


Bildekarusell

En liten sniktitt

Bildene over viser hvordan boksidene ser ut!


Artikler

Her kommer det ekstramateriale og ny informasjon om kammerladningsgeværene som ikke fikk plass i boka.

Finn din 4-linjers kavaleri- eller artillerikarabin

Modell 1860

Dette søket gjør et oppslag i Hovedarsenalets protokoll over karabinene da de ble mottatt fra Kongsberg Våpenfabrikk. Dersom du finner din karabin får du vite innskytingskarakter, når den ble mottatt og hvilken avdeling som brukte den. Merk at søket ikke omfatter modell 1857, kun Modell 1862/66 og 1865.

Finn din lange Modell 1860 eller Modell 1860/67 Lund

Modell 1860

Skriv inn serienummeret på ditt lange Modell 1860 eller Lundsgevær Modell 1860/67. Søket gjør et oppslag i Hovedarsenalets protokoll over geværene.


Datainnsamling om skytterlags- og marinegeværer

Modell 1860

Har du et kammerladningsgevær for skytterlag eller Marinen? Selv om boken er ferdig fortsetter innsamlingen av data til bruk i videre forskning. Legg gjerne inn informasjon om geværet ditt via skjemaene under. Dataene blir trygt lagret og vil ikke bli delt med andre.

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.